ISLAMSKI RADIO

ESELAMUN ALEJKUM I DOBRO DOŠLI

O Isa a.s. Svemogucem Alahu

E-mail Ispis PDF

Prva osoba koju je Isa a.s. proživio voljom Svemogućeg Allaha s.w.t.

Jedne prilike je Isa a.s. prolazio pored harema i ugledao jednu ženu kako sjedi pored kabura, prišao joj je i upitao:
"Zašto sjediš tu?''
Rekla mu je: ''Umrla mi je mlada kćerka i zaklela sam se Bogu da neću otići od njenog kabura sve dok ne umrem ili dok je Allah ne proživi da je ponovo vidim.''

Isa a.s. je upitao: "Da li ćeš otići kući, ako ustane iz kabura, te je
ponovo vidiš?"

" Hoću, sine Merjemin!" - reče ona.

Onda se je Isa a.s. pomaknuo malo od nje klanjao 2 rekata, a zatim prišao kaburu i povikao: "O TI, TA I TA, USTANI VOLJOM SVEMOGUĆEG GOSPODARA."
Tada se je kabur jako zatresao, a onda je Isa a.s. opet izgovorio iste riječi, pa se je kabur rascijepio, zatim je Isa a.s. i treći put izgovorio iste riječi pa je iz kabura ustala mlada djevojka, otresajući prašinu sa lica i glave...
Pobojala se da je to poziv za Kijametski dan, pa su joj od straha pobijelile kosa, obrve i trepavice. Kada joj je Isa a.s. pojasnio šta se dogodilo, okrenula se prema svojoj majci i rekla:
"MAJKO ZAŠTO SI OVO URADILA, ZAR DA OPET KUŠAM STRAHOTE SMRTNIH MUKA? MENE MAJKO NIŠTA NA OVOM SVIJETU NE VEŽE DA BIH NA NJEMU OSTALA, O ISA ZAMOLI UZVIŠENOG ALLAHA DA ME OPET USMRTI I DA ME SAČUVA SMRTNIH MUKA.''


Onda je Isa a.s. zamolio Gospodara da je opet usmrti, pa je ona pala u kabur, a kabur se je zatvorio.''
O nasem prelijepom Poslaniku a.s. ili po krscanstvu o Isusu.

Profil

Application afterLoad: 0.000 seconds, 1.23 MB
Application afterInitialise: 0.024 seconds, 4.27 MB
Application afterRoute: 0.034 seconds, 5.47 MB
Application afterDispatch: 0.060 seconds, 8.91 MB
Application afterRender: 0.643 seconds, 19.56 MB

Korištenje memorije

20622880

23 upita evidentirano

 1. SELECT *
    FROM rislsession
    WHERE session_id = 'i01pkb0r2erj4gna084foh4ph6'
 2. DELETE
    FROM rislsession
    WHERE ( TIME < '1506446187' )
 3. SELECT *
    FROM rislsession
    WHERE session_id = 'i01pkb0r2erj4gna084foh4ph6'
 4. INSERT INTO `rislsession` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'i01pkb0r2erj4gna084foh4ph6','1506455187','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM rislcomponents
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM rislplugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT MAX(TIME)  
    FROM rislvvcounter_logs
 8. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM rislmenu AS m
    LEFT JOIN rislcomponents AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 9. SELECT template
    FROM risltemplates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 54)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 10. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM rislcontent AS a
    LEFT JOIN rislcategories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN rislsections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN rislusers AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN rislgroups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 47
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-09-26 19:46:27' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-09-26 19:46:27' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 11. UPDATE rislcontent
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='47'
 12. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM rislmodules AS m
    LEFT JOIN rislmodules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 54 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 13. SELECT id, title, CASE WHEN CHAR_LENGTH(alias) THEN CONCAT_WS(':', id, alias) ELSE id END AS slug  
    FROM rislpolls
    WHERE id = 14
    AND published = 1
 14. SELECT id, text
    FROM rislpoll_data
    WHERE pollid = 14
    AND text <> ""
    ORDER BY id
 15. SELECT TIME, visits, guests, members, bots  
    FROM rislvvcounter_logs  
    WHERE '1=1'  
    AND TIME > 1506384000
 16. SELECT session_id, TIME, guest, DATA  
    FROM rislsession  
    WHERE '1=1'  
    AND TIME >= 1506454847
 17. SELECT TIME, visits, guests, members, bots  
    FROM rislvvcounter_logs  
    WHERE '1=1'  
    AND TIME <= 1506384000
 18. SELECT TIME, visits, guests, members, bots  
    FROM rislvvcounter_logs  
    WHERE '1=1'  
    AND TIME > 1506297600  
    AND TIME <= 1506384000
 19. SELECT TIME, visits, guests, members, bots  
    FROM rislvvcounter_logs  
    WHERE '1=1'  
    AND TIME > 1506211200  
    AND TIME <= 1506384000
 20. SELECT TIME, visits, guests, members, bots  
    FROM rislvvcounter_logs  
    WHERE '1=1'  
    AND TIME > 1505606400  
    AND TIME <= 1506211200
 21. SELECT TIME, visits, guests, members, bots  
    FROM rislvvcounter_logs  
    WHERE '1=1'  
    AND TIME > 1504224000  
    AND TIME <= 1506384000
 22. SELECT TIME, visits, guests, members, bots  
    FROM rislvvcounter_logs  
    WHERE '1=1'  
    AND TIME > 1501545600  
    AND TIME <= 1504224000
 23. SELECT session_id, TIME, guest, DATA  
    FROM rislsession  
    WHERE TIME > 1506454288

Učitane jezične datoteke

Dijagnostika neprevedenih tekstova

Ništa

Dizajner neprevedenih tekstova

Ništa