ISLAMSKI RADIO

ESELAMUN ALEJKUM I DOBRO DOŠLI

Prijava za registraciju

E-mail Ispis PDF

 

REGISTRACIJA KLIK

 

 

Ako zelite uciti izgovaranje slova sufare bujrum na link   K  L  I   K

 

Ažurirano Petak, 06 Januar 2017 11:55

Postavi te pitanje na chatu i za vas trazimo odgovor hvala.

KLIKNI TE DA BI STE PODRZALI SAJT HVALA VAM

 

 

Prije nego što smo kajserijom

 

Za sve koji zele da uce kuran link od programa tu KLIKNI

 

 

 

 

Više...

Profil

Application afterLoad: 0.000 seconds, 1.23 MB
Application afterInitialise: 0.150 seconds, 4.27 MB
Application afterRoute: 0.209 seconds, 5.46 MB
Application afterDispatch: 0.377 seconds, 8.87 MB
Application afterRender: 1.271 seconds, 19.54 MB

Korištenje memorije

20600408

27 upita evidentirano

 1. SELECT *
    FROM rislsession
    WHERE session_id = 'u61oj2cussnu2oo03g8i4nbie1'
 2. DELETE
    FROM rislsession
    WHERE ( TIME < '1508544770' )
 3. SELECT *
    FROM rislsession
    WHERE session_id = 'u61oj2cussnu2oo03g8i4nbie1'
 4. INSERT INTO `rislsession` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'u61oj2cussnu2oo03g8i4nbie1','1508553770','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM rislcomponents
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM rislplugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT MAX(TIME)  
    FROM rislvvcounter_logs
 8. SELECT session_id, TIME, guest, DATA  
    FROM rislsession  
    WHERE '1=1'  
    AND TIME >= 1508551201
 9. INSERT INTO rislvvcounter_logs (TIME, visits, guests, members, bots)  
    VALUES ( 1508553770, 2, 2, 0, 0 )
 10. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM rislmenu AS m
    LEFT JOIN rislcomponents AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 11. SELECT template
    FROM risltemplates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 1)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 12. SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.images, a.attribs, a.urls, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(':', a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, g.name AS groups, u.email AS author_email, cc.title AS category, s.title AS SECTION, s.ordering AS s_ordering, cc.ordering AS cc_ordering, a.ordering AS a_ordering, f.ordering AS f_ordering
    FROM rislcontent AS a
    INNER JOIN rislcontent_frontpage AS f
    ON f.content_id = a.id
    LEFT JOIN rislcategories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN rislsections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    LEFT JOIN rislusers AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN rislgroups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE 1
    AND a.access <= 0
    AND a.state = 1
    AND (( cc.published = 1
    AND s.published = 1 ) OR ( a.catid = 0
    AND a.sectionid = 0 ) )
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-10-21 02:42:50' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-10-21 02:42:50' )
    ORDER BY  f.ordering
    LIMIT 0, 9
 13. SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.images, a.attribs, a.urls, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(':', a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, g.name AS groups, u.email AS author_email, cc.title AS category, s.title AS SECTION, s.ordering AS s_ordering, cc.ordering AS cc_ordering, a.ordering AS a_ordering, f.ordering AS f_ordering
    FROM rislcontent AS a
    INNER JOIN rislcontent_frontpage AS f
    ON f.content_id = a.id
    LEFT JOIN rislcategories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN rislsections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    LEFT JOIN rislusers AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN rislgroups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE 1
    AND a.access <= 0
    AND a.state = 1
    AND (( cc.published = 1
    AND s.published = 1 ) OR ( a.catid = 0
    AND a.sectionid = 0 ) )
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-10-21 02:42:50' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-10-21 02:42:50' )
    ORDER BY  f.ordering
 14. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM rislmodules AS m
    LEFT JOIN rislmodules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 1 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 15. SELECT guest, usertype, client_id
    FROM rislsession
    WHERE client_id = 0
 16. SELECT DISTINCT a.username
    FROM rislsession AS a
    WHERE client_id = 0
    AND a.guest = 0
 17. SELECT id, title, CASE WHEN CHAR_LENGTH(alias) THEN CONCAT_WS(':', id, alias) ELSE id END AS slug  
    FROM rislpolls
    WHERE id = 14
    AND published = 1
 18. SELECT id, text
    FROM rislpoll_data
    WHERE pollid = 14
    AND text <> ""
    ORDER BY id
 19. SELECT TIME, visits, guests, members, bots  
    FROM rislvvcounter_logs  
    WHERE '1=1'  
    AND TIME > 1508544000
 20. SELECT session_id, TIME, guest, DATA  
    FROM rislsession  
    WHERE '1=1'  
    AND TIME >= 1508553771
 21. SELECT TIME, visits, guests, members, bots  
    FROM rislvvcounter_logs  
    WHERE '1=1'  
    AND TIME <= 1508544000
 22. SELECT TIME, visits, guests, members, bots  
    FROM rislvvcounter_logs  
    WHERE '1=1'  
    AND TIME > 1508457600  
    AND TIME <= 1508544000
 23. SELECT TIME, visits, guests, members, bots  
    FROM rislvvcounter_logs  
    WHERE '1=1'  
    AND TIME > 1508025600  
    AND TIME <= 1508544000
 24. SELECT TIME, visits, guests, members, bots  
    FROM rislvvcounter_logs  
    WHERE '1=1'  
    AND TIME > 1507420800  
    AND TIME <= 1508025600
 25. SELECT TIME, visits, guests, members, bots  
    FROM rislvvcounter_logs  
    WHERE '1=1'  
    AND TIME > 1506816000  
    AND TIME <= 1508544000
 26. SELECT TIME, visits, guests, members, bots  
    FROM rislvvcounter_logs  
    WHERE '1=1'  
    AND TIME > 1504224000  
    AND TIME <= 1506816000
 27. SELECT session_id, TIME, guest, DATA  
    FROM rislsession  
    WHERE TIME > 1508552871

Učitane jezične datoteke

Dijagnostika neprevedenih tekstova

Ništa

Dizajner neprevedenih tekstova

Ništa